Po dokonaniu przez Klienta wyboru oferty podejmujemy działania mające na celu wystawienie przez ubezpieczyciela stosownych dokumentów ubezpieczeniowych, zgodnych zakresowo i cenowo z wybraną ofertą. Przed przekazaniem Klientowi kompletnej dokumentacji weryfikujemy jej poprawność.