Podczas tego procesu zaznajamiamy się z aktualnymi polisami chroniącymi interes ubezpieczeniowy naszego Klienta. Analizujemy je przede wszystkich pod kątem kompleksowości ochrony ubezpieczeniowej, zwracając szczególną uwagę na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli. Po analizie przedstawiamy naszą opinię dotyczącą mocnych i słabych stron zastosowanego programu ubezpieczeniowego oraz przedstawiamy propozycje uszczelnienia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.