GMT Broker, jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym, dbającym o interesy swoich Klientów, który w ramach swoich usług, zapewnia przeprowadzenie kilkuetapowego procesu zmierzającego do zoptymalizowania zakresu i kosztu programu ubezpieczeniowego.

Nasza spółka zapewnia kompleksową obsługę, między innymi, w zakresie:

  • aranżacji ubezpieczeń majątkowych
  • aranżacji ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
  • aranżacji ubezpieczeń finansowych,
  • aranżacji ubezpieczeń na życie, osobowych,
  • likwidacji szkód.