Przeprowadzamy z Klientem rozmowy oraz czynności analityczne mające na celu ocenę potencjalnego zagrożenia wystąpienia maksymalnej szkody.