GMT Broker, jako podmiot profesjonalny, prowadzi korespondencję ze wszystkimi ubezpieczycielami na rynku polskim (w razie potrzeby również zagranicznym), celem uzyskania ofert ubezpieczeniowych.