• Ubezpieczenie mienia
  W ramach tego ryzyka oferujemy:
  – ubezpieczenie mienia na ryzykach nazwanych,
  – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  – ubezpieczenia mienia od kradzieży, włamania i rabunku,
 • Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych (D&O)
 • Ubezpieczenie utraty zysku (business interruption)
 • Transportowe
  Nasz oferta obejmuje przede wszystkim:
  – ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO),
  – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,
  – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
  – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
  – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta i maklera morskiego,
 • Techniczne
  W tym zakresie proponujemy:
  – ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych,
  – ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń,
  – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  – ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych.
 • Rolne
 • Komunikacyjne
  – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów,
  – ubezpieczenie autocasco,
  – ubezpieczenie assistance,
  – ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców