Każdorazowo, przed podjęciem przez naszego Klienta decyzji o wyborze ubezpieczenia, przesyłamy pisemną rekomendację, w której przedstawiamy najkorzystniejsze oferty ubezpieczenia ze wskazaniem najkorzystniejszej (zarówno pod względem zakresu, jak i ceny) oferty.