• ubezpieczenie NNW,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenia medyczne assistance,
  • ubezpieczenie utraty pracy,
  • inne ubezpieczenia w ramach tej grupy.